Trans Agro Forest

De agrobosbouw in dienst van de bodem en het water

Onze doelstelling: de bodem en het water beschermen door bomen en hagen te herintegreren op landbouwgronden en de kennis van oude praktijken te combineren met de efficiëntie van moderne technieken.

Trans Agro Forest
maakt deel uit van de
projectenportefeuille Feel Wood

Om de bos- en houtsector positief te beïnvloeden, heeft de Feel Wood-portefeuille vier verschillende projecten samengebracht in een gezamenlijke en coherente benadering om de sector te ondersteunen en zowel upstream als downstream te helpen ontwikkelen.